Kontakt

Tel: 098/962-4348

E-mail: doktor.simunovic@gmail.com

REKUPERA d.o.o.
sa sjedištem Goranska 7, 51219 Čavle
OIB: 82199036125

IBAN: HR5624020061100811571

Kontakt